Het weerbericht op uw maat, mét of zonder publiciteit

Weerbericht op maat voor uw evenement of feest

Het algemene weerbericht voor vandaag en de volgende dagen in Limburg wordt op deze website sowieso reeds meermaals per dag bijgewerkt. Dit gebeurt weloverwogen op basis van de berekeningen van verschillende weermodellen. Voor vele Limburgers is dit algemene weerbericht voldoende, al kan ik in dit weerbericht niet alle factoren met zekerheden en onzekerheden uitgebreid toelichten.

Meer diepgang voor evenementen

Voor evenementen of partijen kan het echter toch belangrijk zijn om te weten met welke marges er op gebied van wind, neerslag, onweer of zelfs temperaturen moet worden rekening gehouden. Dit bijvoorbeeld voor wat betreft comfort of veiligheid.
Moet er een tent worden voorzien? Moet er rekening worden gehouden met zware windstoten? Is er kans op onweer? Moeten er maatregelen worden genomen tegen de hitte? Kan het überhaupt doorgaan?

Voor wie dit wenst kan ik een weerbericht op maat maken. Dit kan bovendien op verschillende manieren. 
De vergoeding die ik hiervoor vraag hangt af van de gewenste opvolging en publicatie. Zie beneden.

Wat ik voor u kan betekenen

Consult 'achter de schermen' vanaf 35 euro.

In dit geval krijgt u van mij, op een tijdstip naar keuze, een privé-weerbericht op maat per email. 
Voor een éénmalig weerbericht factureer ik 35 euro (excl. BTW). 

Het zou, eventueel afhankelijk van de omstandigheden, echter aangewezen kunnen zijn om het weer van dag tot dag op te volgen. Bijvoorbeeld ook reeds tijdens de opbouw van uw evenement. Eventueel reeds te beginnen vanaf het moment dat er een zinnige indicatie te geven is. Per extra consult komt er 20 euro bij.

U zou naast een voorafgaand weerbericht (35 euro) ook voor een permanentie en opvolging tijdens het evenement kunnen opteren.
Daarvoor vraag ik 125 euro per dag, zowel bij goed weer als bij slecht weer en dus vooraf aan te geven zodat ik mijn planning hierop kan afstemmen. U krijgt dan ook mijn GSM nummer voor eventueel bijkomend advies, desgewenst ook via Whatsapp.

Publiek weerbericht op website vanaf 65 euro.

Desgewenst kan ik op deze website een pagina met het weerbericht voor uw evenement ontwerpen, waarnaar u eventueel ook zou kunnen verwijzen op uw eigen website of sociale media.
Op deze pagina wordt gelinkt naar uw evenement en kan ik bijvoorbeeld ook enkele weerkaartjes plaatsen ter illustratie. 
Daarvoor vraag ik dan éénmalig 65 euro (excl. BTW). Per volgende weer-update op deze pagina wordt er dan opnieuw 35 euro in rekening gebracht.

Aankondiging op Facebook voor 50 euro.

Voor 50 euro zal ik de link naar deze pagina (en dus het evenement) ook éénmalig op mijn eigen Facebook-pagina posten. Deze pagina wordt gevolgd door meer dan 86.600 mensen. De kans is daardoor groot dat dit bericht door tienduizenden Limburgers wordt gezien.

Waarom mijn verwachtingen een meerwaarde kunnen betekenen

Tegenwoordig kan je zelf op talrijke websites of apps het weerbericht voor nagenoeg elke locatie op aarde vinden, soms zelfs uur voor uur en tot 14 dagen vooruit. Wat vele mensen niet weten is dat dit slechts een computerberekening voorstelt van één weermodel. Terwijl elke berekening per definitie fouten bevat. Soms worden die fouten reeds op korte termijn belangrijk, vaker echter pas op langere termijn. Door meerdere weermodellen naast elkaar te leggen kan je al veel zekerheden of onzekerheden op het spoor komen. Het komt zelfs voor dat een bepaalde berekening volledig de mist in gaat door een computerfout of meetfout.
Maar als je het weerbericht op een website of app raadpleegt heb je dus geen flauw benul van de waarde van die berekening. Wat je daar ziet is dus geen weersverwachting, maar een computerberekening die eigenlijk nog moet vertaald worden in een verwachting. Door die gegevens te analyseren en te toetsen aan andere berekeningen. 

Dat laatste doe ik dus voor u. Vaak leg ik minstens 5 verschillende weermodellen naast elkaar om een zo duidelijk mogelijk beeld te verkrijgen van zekerheden en onzekerheden. Zo komt ook mijn algemene weerbericht tot stand. Maar zo kan ik dus ook belangrijke marges voor wat betreft uw evenement of feest aanstippen. Indien nodig haal ik er zelfs nog meerdere extra modellen bij. Ik baseer mijn verwachtingen op oa. op de modellen ECMWF, GFS, WRF, COSMO, Harmonie, Hirlam, Arpege, Arome, ICON en UKMO.

Alleen Limburg: Groot voordeel

Door mij enkel op Limburg te richten kan ik diverse weermodellen voor deze regio naast elkaar leggen, meermaals per dag. Het kost immers veel tijd om zo'n oefening te maken. Vandaar ook dat de grote weerburo's, die voor heel België of zelfs Europa verwachtingen opstellen, zich doorgaans slechts tot één weermodel kunnen beperken. En daardoor dus reeds heel wat zekerheden of onzekerheden (onjuistheden) niet te pakken hebben of kunnen meegeven in de verwachting. Vandaar dus ook dat die weersverwachtingen van de ene dag op de andere nogal sterk kunnen verschillen.

Het biedt dus een groot voordeel als je het kleinschaliger bekijkt. 

Verantwoordelijkheid - Disclaimer

Ik wens er uitdrukkelijk op te wijzen dat ik louter een adviserende rol kan spelen. De eindverantwoordelijkheid inzake veiligheid ligt dus steeds bij de organisatie.

Zoals hierboven uitgelegd baseer ik mijn inschatting steeds op diverse weermodellen, waardoor de kans op een 'misser' tot een minimum wordt beperkt. 100% sluitend kan een verwachting echter nooit zijn, aangezien de weermodellen ook nooit 100% waterdicht zijn. 
Ik zal steeds in eer en geweten een zo betrouwbaar mogelijke inschatting maken, en eventueel op basis daarvan een advies inzake mogelijke maatregelen geven. 

Uw weerman, Ruben.