Is de klimaatopwarming een feit en is de mens de oorzaak?

JA, ONS KLIMAAT WARMT OP EN DAT KOMT DOOR DE EXTRA UITSTOOT VAN BROEIKASGASSEN

Zowel in Limburg als gemiddeld wereldwijd is het klimaat aan het opwarmen. Dat kan ook niet anders, gezien wij als mens extra broeikasgassen de atmosfeer in pompen. Deze broeikasgassen houden warmte vast waardoor de aarde aan een ongezien tempo opwarmt. Dit proces verloopt véél sneller dan bijvoorbeeld het geval is wanneer de Aarde uit een IJstijd komt.

Hoe kunnen we zeker zijn dat de Aarde zo snel opwarmt?

Om te bewijzen dat de aarde sneller opwarmt dan ooit tevoren hebben we inderdaad een referentie nodig.
Om te beginnen hebben we temperatuurmetingen die ons sinds 1880 voldoende betrouwbare gegevens leveren. Dit gebeurde vooral in thermometerhutten waarin de temperatuur op 1.5m hoogte wordt gemeten. Sinds 1978 zijn daar ook satellietmetingen bij gekomen.

Afwijking van de gemiddelde jaartemperatuur op Aarde sinds 1880 t.o.v. het gemiddelde uit de periode 1951-1980

De 10 warmste jaren op Aarde werden allemaal sinds 1998 gemeten

Reconstructie temperaturen aan de hand van proxies

Om te weten welke temperaturen er de voorbije duizenden jaren op aarde voorkwamen zijn we aangewezen op reconstructies op basis van zaken die we in de natuur kunnen vinden. Zo leveren oa. ijskernen, boomringen, koraalriffen en bodemsedimenten zeer waardevolle informatie.
Op die manier is de temperatuur tot de vorige IJstijd gereconstrueerd op basis van 73 proxies. Wat opvalt is dat de temperatuur in die periode nooit zo snel is gestegen als momenteel het geval is.

Oorzaak van de klimaatverstoring

De oorzaak van de klimaatverstoring is te vinden in de massale uitstoot van broeikasgassen door menselijke activiteit. Niet alleen CO2, maar ook CH4 en N2O zijn belangrijke broeikasgassen die ervoor zorgen dat het natuurlijke broeikaseffect wordt versterkt.

Beneden staan twee filmpjes waarin respectievelijk het natuurlijke broeikaseffect en het versterkte broeikaseffect worden getoond. Een derde filmpje laat zien waarom niet elk volgend jaar warmer is dan z'n voorganger.

Het natuurlijke broeikaseffect

Versterkt broeikaseffect

El Nino als verklaring voor jaarlijkse schommelingen

Natuurlijke cycli als oorzaak voor IJstijden en Interglacialen

Inderdaad, de aarde heeft in het verleden vele cycli van opwarming en afkoeling gekend. Maar deze veranderingen waren het gevolg van natuurlijke processen die zeer langzaam evolueerden. Nooit was de verandering zó abrupt als momenteel door de mens wordt veroorzaakt.
Klimaatwetenschapper Milankovic heeft drie verschillende soorten cycli beschreven, die verantwoordelijk zijn voor de natuurlijke schommelingen van de temperatuur op aarde:

1) Excentriciteit

2) Obliquiteit

3) Precessie

Excentriciteit
Obliquiteit
Precessie

De 3 verschillende Milankovic Cycli uitgelegd (Engelstalig)