Radar & Satelliet

Weerberichten samenstellen

Een betrouwbaar weerbericht komt tot stand door gebruik te maken van zeer veel informatie. Voor de volgende dagen wordt er een beroep gedaan op de diverse weermodellen. Voor de korte termijn komen daar dan ook nog eens de radarbeelden en satellietfoto's bovenop, samen met diverse soorten waarnemingen. Want de berekening van een weermodel houdt nu eenmaal altijd fouten in, of noem het zekerheden en onzekerheden. Het is aan de weerman of weervrouw om al deze factoren naast elkaar te leggen en zodoende tot een genuanceerde weersverwachting te komen. Of om indien nodig hier en daar wat te kunnen bijsturen of waarschuwen op basis van de feiten van het moment.

Al deze zaken zijn te vinden op het internet. Alleen moet je weten waar je moet zoeken, en hoe je ermee om moet gaan...
Voor wie zelf de ontwikkelingen wil opvolgen heb ik op deze pagina allerlei informatie en bronnen opgesomd met betrekking tot RADARBEELDEN, SATELLIETFOTO'S en BLIKSEMDETECTIES.

Verzamelpagina voor frequent gebruik

Radar

Hoe werkt een radar?

Een radar zendt radiogolven uit en ontvangt nadien de gereflecteerde echo indien de golven tegen regen, hagel of sneeuw botsen. Uit de echo die opnieuw wordt opgevangen kan de weerradar de intensiteit en de exacte locatie van de neerslag bepalen. Zowel de locatie van de neerslag als de intensiteit worden elke 5 minuten opnieuw gescand.

Op het resulterende radarbeeld zien we zowel losse buien, buienzones als gesloten neerslagzones. Het woord 'buienradar' is dan ook een foutieve benaming. 'Neerslagradar' was een véél beter begrip geweest.

Het meeste gedetailleerde radarbeeld voor Limburg is te vinden op de website van Kachelmannwetter.
Je zou op deze manier ook in detail kunnen kijken wat er zich ten oosten, zuidoosten of noorden van Limburg bevindt. Helaas biedt deze radar momenteel nog geen dekking voor gebieden ten westen van Limburg.

Het betreft dus een meting van de neerslag die effectief in de lucht hangt. Het gaat dus om een waarneming.

OPGELET! Een 'verwacht radarbeeld' is dus geen radarbeeld! Voor de eerstvolgende uren kan zo'n verwacht radarbeeld worden gevormd door de gemeten radarbeelden verder te projecteren in de tijd. Wanneer er een gesloten neerslagzone op ons afkomt kan dit nuttige informatie opleveren. Maar wanneer het om buien gaat zal die projectie doorgaans niet of nauwelijks uitkomen. Omdat buien voortdurend van omvang, intensiteit en trekrichting veranderen.
Wanneer we nog verder vooruit in de tijd gaan kijken kan het enkel nog om een modelberekening gaan. In het hoofdstuk WEERMODELLEN vindt u een uitleg over waarom zo'n berekening nooit zal uitkomen. Mijn advies luidt dan ook om niet naar de radarverwachting te kijken, en enkel te oordelen op basis van de werkelijk gemeten radarbeelden.

Radarbeelden elders in Europa

Satelliet

Wat is een satellietfoto?

Een satellietfoto is een foto vanuit een satelliet in de ruimte richting de aarde, waarop we vervolgens zien waar er wolken aanwezig zijn.
Deze foto's worden gemaakt wanneer het dag is, en er dus zonlicht op de wolken valt. Vandaar dus ook dat de wolken wit zijn.

Er bestaan talrijke satellieten van waaruit deze foto's worden genomen:

The Global Satellite Observation System

Satellietbeelden buurlanden

Bliksemdetecties

We spreken van onweer indien een bui of cumulonimbus (CB) gepaard gaat met elektrische ontladingen. Bliksem is de ontlading tussen een elektrisch geladen wolk en de aarde, tussen twee of meer wolken met tegengestelde lading onderling, of binnen één wolk. Meer informatie over onweer leest u op deze pagina.

Ontladingen kunnen met specifieke apparatuur worden gedetecteerd. Als we de locaties van de gedetecteerde ontladingen op een kaart projecteren kunnen we zien in welke richting het onweer zich verplaatst. Komt het dichterbij, of verplaatst het zich verder weg van ons? Dit kan zeer waardevolle informatie opleveren inzake veiligheid of ter voorkoming van eventuele schade.

Op onderstaand kaartje zien we de ontladingen die in de voorbije 2 uur werden waargenomen. In het geel zien we detecties gedurende de voorbije 10 minuten.