Algemene voorwaarden

Disclaimer

Het gebruik van de website en andere verwante onderdelen van www.rubenweytjens.be is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze sites (inclusief subpagina's) betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande.

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van de sites, wordt door Ruben Weytjens uitdrukkelijk afgewezen. Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de sites.

Ruben Weytjens doet er alles aan juiste informatie te verzamelen en te verspreiden. Er wordt geen enkele garantie of verklaring, noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend, gegeven terzake van juistheid of volledigheid van de informatie welke op de sites wordt gepubliceerd of waartoe via de sites toegang toe wordt geboden. Ruben Weytjens aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de informatie en of aanbevelingen die op de sites wordt gepubliceerd of waar via de sites toegang toe wordt geboden.

Ruben Weytjens aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet of slechts ten dele uitkomen van de verstrekte verwachtingen. Ruben Weytjens maakt gebruik van diverse databronnen waaronder en niet limitatief: Wetterzentrale.de, Meteociel.fr, MetOffice, weer.nl, EUMetsat, DWD, KMI en KNMI.

Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites welke niet het eigendom zijn van Ruben Weytjens zijn enkel opgenomen ter informatie van de gebruiker van de sites. Ruben Weytjens geeft geen enkele garantie noch aanvaardt hij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.

Disclaimer met betrekking tot banners

Banners die op deze website worden getoond vallen onder de verantwoordelijkheid en dus voor rekening en risico van de desbetreffende adverteerder(s).
Op deze website worden advertenties getoond die automatisch gegenereerd worden door Google Adsense. Meer informatie hierover is te vinden via deze link.


Ruben Weytjens

Contact: ruben.weerman@gmail.com