Welk weermodel is het betrouwbaarst?

Weermodel-Verwachting

In principe is geen enkele weerkaart helemaal betrouwbaar. Het komt er eigenlijk steeds op aan om de mate van betrouwbaarheid van een verwachting trachten te achterhalen door een correct gebruik ervan. Een weersverwachting is zodoende altijd een "kansverwachting" en nooit een "voorspelling". Het is een inschatting van iemand die een interpretatie aan de weerkaarten geeft. Daarom is het goed dat er meerdere weercomputers oftewel weermodellen bestaan, die elk op hun manier tot een verwachting komen. Indien verschillende weercomputers eenzelfde beeld schetsen is de betrouwbaarheid groot. Lopen de berekeningen sterk uiteen, dan is de verwachting onzeker. Een beste weermodel is niet aan te duiden, al hebben heel wat modellen wel hun sterktes en zwaktes die vanwege veelvuldig gebruik gekend zijn bij uw weerman.

Een pluimverwachting zet ons al een flink eind op weg voor een eerste snelle inschatting, maar andere weercomputers zijn ook belangrijk bij het tot stand komen van een verwachting. Vaak echter eerder op de kortere termijn, wanneer de rol van de pluimverwachting minder belangrijk is en we ons niet meer op de trend maar op de details gaan concentreren. Bijvoorbeeld de neerslagsommen of maxima en minima die precies verwacht kunnen worden. Als je de neerslagkaarten van 5 weercomputers naast elkaar legt zal je in de meeste gevallen voor een bepaalde locatie 5 verschillende neerslagsommen te zien krijgen. Die sommen kunnen soms ver uit elkaar lopen, en dus is het nuttig om ergens een waarschijnlijke prikwaarde op de neerslagverwachting te kunnen plakken. Ook wat de timing van neerslagzones betreft is het belangrijk dat je er meerdere weermodellen bijneemt.

De kaartjes die op deze website in de rubriek 'weermodellen' terug te vinden zijn mogen dus in geen geval letterlijk worden overgenomen als een voorspelling. In feite zijn ze louter indicatief en altijd te gebruiken in combinatie met de verwachting van andere weermodellen. 

Radar-Verwachting

De neerslagverwachting die bijvoorbeeld op buienradar.be van 3 tot 24 uur of verder vooruit op te vragen is, is dus ook slechts een berekening volgens één berekening van één weercomputer en dus per definitie onbetrouwbaar. Het heeft dus eigenlijk helemaal niets te maken met een radarbeeld, waarop de werkelijk gemeten neerslag wordt afgebeeld. Ik ben er dan ook geen voorstander van om een verwachting af te beelden op een achtergrond die ook gebruikt wordt om de gemeten radarbeelden te tonen. Dit schept een vals gevoel van betrouwbaarheid, aangezien men weet dat een werkelijk gemeten radarbeeld betrouwbaar is.

Met een radar kan je dus geen verwachtingen maken, enkel meten waar er zich neerslag bevindt.