CO2 concentraties op hoogste niveau ooit

Ruben - 11/11/2022 - 16:36

Momenteel zijn de CO2-concentraties in de atmosfeer van de Aarde hoger dan ooit. Tijdens de corona-crisis zagen we een tijdelijke terugval maar inmiddels zitten we dus weer op het pad beland van vóór de crisis.

Door het gebruik van fossiele energie brengt de mens een kleine 38 miljard ton CO2 per jaar in de lucht. Dit komt dus bovenop de 700 miljard ton welke oceanen en vegetatie op land jaarlijks produceren. Hierdoor wordt het evenwicht dramatisch sterk verstoord.

Bij de klimaattop in Parijs in 2015 werd overeengekomen dat we in het jaar 2050 klimaatneutraal moeten zijn. In de praktijk houdt dit in dat de uitstoot met 90 tot 95 procent omlaag moet. Daarvoor zouden we dus elk jaar opnieuw een reductie van 8 procent moeten realiseren. We blijven momenteel dus ver uit de buurt van deze doelstelling.

CO2 concentraties sinds 1990

co2 11112022.jpg

T.o.v. het pre-industriële tijdperk zijn de concentraties met 50% toegenomen.

Deze grafiek laat zien met hoeveel % de CO2-concentraties sinds 1975 zijn toegenomen.

maunaloa11112022.png

In de natuur is afgifte en opname van CO2 met elkaar in evenwicht. Door menselijke uitstoot raakt dit evenwicht verstoord en is de hoeveelheid CO2 gestegen tot een hoogte die we al minstens 800.000 jaar niet meer hebben meegemaakt.

CO2 concentraties van de voorbije 800.000 jaar

Zoek even goed naar het bolletje met de actuele concentraties als gevolg van verbranding van fossiele brandstoffen...
climatedashboard-atmospheric-carbon-dioxide.jpg

De opwarming tot 1.5°C beperken is realistisch gezien gewoon niet meer haalbaar. Zelfs de opwarming beperken tot 2.0°C is wellicht onhaalbaar geworden. Zeker in de wetenschap dat we wereldwijd nog altijd teveel discussiëren en treuzelen om grootschalig de nodige actie te ondernemen. 

Onderstaande grafiek toont aan dat we tegen het jaar 2100 naar een opwarming van naar schatting 2.5 tot 2.9°C evolueren met de huidige klimaatafspraken. (áls deze worden nagekomen)

Als we niets doen gaan we naar 4 tot 4.5°C stijging. Na 2100 zou die opwarming zich uiteraard dramatisch voortzetten, voor zover onze planeet dan nog leefbaar is. Dit is wetenschappelijk aantoonbaar het lot van het leven op Aarde als we dus de oerdomme mening zouden volgen van degenen die steeds een breed lachende emoticon plaatsen op sociale media bij elk waarschuwend bericht dat verschijnt. Tenzij een virus of asteroïde ervoor zou zorgen dat de mens tegen die tijd sterk wordt gedecimeerd. 
 

Onderstaande grafiek toont de te verwachten temperatuurstijging in functie van de uitstoot van broeikasgassen

opwarming perspectief 11112022.png

Ondanks de vele goede voornemens gaat het dus nog altijd de slechte kant uit voor ons klimaat. Logisch eigenlijk, als je ziet hoeveel weerstand er nog steeds is tegen noodzakelijke maatregelen. Pas wanneer het te laat is en men de gevolgen aan de lijve ondervindt is een groter deel van de bevolking geneigd maatregelen te accepteren. Als men daarvoor al niet eerst naar een ander wijst. 

De maatregelen hadden de huidige generaties geld en wat minder luxe gekost. Nu zal er véél meer geld nodig zijn van volgende generaties om de gevolgen het hoofd te bieden. Terwijl de levenskwaliteit en veiligheid er voor velen ook nog eens op achteruit zal gaan. Het is een keuze die de meerderheid van de bevolking bewust gemaakt heeft voor zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

Sommigen hebben zich daarbij helaas wel héél hun leven lang laten misleiden door valse informatie en blijken niet meer in staat hun inzicht bij te sturen. Wellicht omdat men te zwak is om het besef van die fout en het bijhorende schuldgevoel te kunnen dragen. Terwijl de zaken waar al vele decennia lang voor werd gewaarschuwd nu gewoon als feiten onder hun ogen gebeuren.

De grafiek die eigen wetenschappers ExxonMobil in 1982 voorschotelden

Op basis van deze grafiek is Exxon leugens gaan verspreiden om de bevolking te doen twijfelen aan de gevolgen van broeikasgassen
exxon climate gate.png