Niemand kan een zinnige voorspelling voor volgende winter maken!

Ruben - 07/10/2021 - 10:47

schaatsen_banner.png

Het is begin oktober en dus zijn ze weer daar: de mediaberichten die een koude winter voorspellen.
"Wetenschappers voorspellen koudste winter in 100 jaar" of "Volgens de laatste voorspellingen wordt komende winter 'de koudste in jaren" lees ik in artikels die me worden toegestuurd. Zoals alle voorgaande jaren voel ik mij dan ook opnieuw verplicht om een artikel te plaatsen om tegengas te geven tegen de vele websites en sociale media kanalen die uitpakken met dit soort lokkertjes. Laat je alsjeblieft niet gek maken of voor de kar van een lobby-apparaat spannen.

Want ook dit jaar geldt opnieuw dat alle voorspellingen over volgende winter volkomen onbetrouwbaar zijn. Want ook dit jaar is er geen enkel model of geen enkele wetenschapper in staat om een zinnige voorspelling te doen. Vele websites proberen jullie alleen maar vanwege de zogenaamde clickbait te lokken, onderzoek naar de herkomst en betrouwbaarheid van deze proza wordt allang niet meer gedaan.
Het gaat soms zelfs verder dan dat. Ik ben ervan overtuigd dat er een lobby-apparaat achter deze berichtgeving zit. Omdat bepaalde sectoren er enorme winsten mee kunnen behalen wanneer de markt bijvoorbeeld denkt dat het een koude winter wordt. Dit lobby-apparaat maakt handig gebruik van de vele websites die maar wát graag deze berichten publiceren. Omdat ook zij hier dus aan verdienen. Want hoe je het draait of keert: velen zullen tegen beter weten in toch graag lezen dat er een koude winter wordt voorspeld.

Wetenschappers doen uiteraard pogingen om modellen te maken die op basis van grootschalige patronen een indicatie kunnen geven over de kans op een te warm of te koud volgend seizoen. Er bestaat echter nog steeds geen model dat een enigszins nuttige indicatie kan geven voor Centraal Europa. Omdat er teveel onbekende factoren in meespelen. En slechts één van die onbekende factoren kan volstaan om het globale weerpratroon in een totaal andere richting te sturen.
Meerdere wetenschappers presenteren hun nieuwste poging online zodat deze wetenschappelijk kan worden opgevolgd en geëvalueerd. In de hoop om middels bijsturingen en nieuwe inzichten (waar liep het mis?) ooit toch een keer dichter in de buurt van een meer betrouwbare modellering te komen. Dit doen ze al decennia lang, ook toen er nog geen sociale media of ontelbare weerwebsites bestonden.

Maar eigenlijk zijn deze berekeningen niet voor het grote publiek bestemd. Soms wordt zo'n berekening echter toch door een bepaald mediakanaal opgepikt en voorgesteld als een serieuze voorspelling. En dan kan zo'n bericht als een lopend vuurtje op ontelbare websites verschijnen. Waarbij er op den duur nog amper iets overblijft van het oorspronkelijke artikel, dat vaak nog veel meer nuances bevatte. Omdat die nuances afbreuk doen aan het effect dat men ermee wil bereiken...

9 februari 2021: een sneeuwlaagje in Limburg
pieteke-04 sneeuw.jpg

Maar er zijn helaas echter ook zelfverklaarde wetenschappers die volkomen verzonnen berichten de wereld insturen. Ik vermoed zelfs tegen betaling door personen die er nog véél meer mee te winnen hebben. Berichten die dan ook zó worden opgesteld dat de kans om te worden opgepikt gemaximaliseerd wordt. 
Ook volgend jaar zullen er gegarandeerd weer zogenaamde wetenschappers voor het oprapen liggen die de koudste winter in jaren voorspellen. En het jaar nadien ook, en daarna, en daarna... 
En ooit zal het wel eens toevallig een koude winter worden en zal iemand kunnen claimen dat men het bij het rechte eind had. Of toch een winter met een opvallend koude periode. Kouder dan het korte intermezzo dat we dit jaar begin februari beleefden.

zwanen.jpg

Net als de voorbije jaren stel ik mezelf de vraag waarom ik dit eigenlijk nog maar eens uitleg. Want volgend jaar zal het tóch weer hetzelfde zijn. En trappen velen opnieuw in de val. Een val die jou en mij misleidt en zelfs op verschillende vlakken geld kost zonder dat we dit direct zien. Omdat velen dit artikel niet eens tot de laatste zin zullen lezen... Velen zullen er niet eens aan beginnen omdat mijn titel niet sexy is. Misschien kunnen degenen die wél tot hier hebben gelezen dit artikel posten op sociale media waar dit soort onzin verschijnt?

En oja, bijna vergeten; Er zullen de volgende weken en maanden nog wel nieuwe voorspellingen opduiken. Ook door Vlaamse en Nederlandse weer-websites. Omdat ook zij lezers willen lokken en plezieren met leuke fantasieën. Voor deze voorspellingen geldt dus ook al het bovenstaande.

Ruben Weytjens

Wie weet valt er komende winter uiteindelijk wel helemaal geen sneeuw in Limburg...
anti-winters.png