Waarom is het weerbericht op deze website meestal accurater dan andere weerberichten?

Eigen unieke, gepassioneerde manier van werken

Misschien is de allerbelangrijkste reden wel mijn passie voor het vak, waardoor ik gedurende de voorbije 15 jaar mijn geheel eigen manier om weersverwachtingen op te stellen ontwikkeld. Ik volg dus niet één of protocol dat op school of in een cursus is aangeleerd, maar heb voor mezelf uitgevonden hoe ik een betrouwbare verwachting kan opstellen. En hoe ik die verwachting vervolgens op een verstaanbare, eerlijke en nuchtere manier met het grote publiek kan delen. Doordat ik volledig onafhankelijk werk heb ik nooit te maken met druk van buitenaf om de zaken vrolijker of minder vrolijk voor te stellen dan ze zijn. Ik zal ook nooit naar de volksmond praten om zieltjes te winnen, maar steeds zeggen waar het op staat. Zelfs al kost me dat zieltjes.

Ik tracht dus voortdurend een zo betrouwbaar mogelijke verwachting op te stellen en daarvoor baseer ik mij op meerdere weermodellen en pluimverwachtingen. Dat doe ik op elke dag van het jaar, want naar mijn idee verlies je voeling met trends en evoluties op de weerkaarten indien je er eens een weekend niet mee bezig bent. Door er dagelijks mee bezig te zijn krijg ik een goed inzicht voor wat betreft zekerheden en onzekerheden. Je herkent plotse veranderingen (=onbetrouwbaar), maar ook de bevestiging van eerdere berekeningen (=betrouwbaar). Naar mijn idee hoort een weerman of weervrouw dus elke dag van het jaar de weermodellen op te volgen, wil je een zo betrouwbaar mogelijke verwachting presenteren. Op de ene dag is daar al eens wat meer diepgang en tijd voor nodig dan op de andere.

Vele andere weersverwachtingen zijn gebaseerd op slechts één weermodel. Wanneer de verwachting dan in een app wordt gepresenteerd is er niet eens één menselijke hersencel aan te pas gekomen om te kunnen oordelen of die berekening steek houdt of computerfouten bevat.
Maar zelfs indien een weerman of weervrouw nadenkt over de kaarten van een weermodel, dan nóg kan men geen enkel gevoel voor zekerheden en onzekerheden krijgen indien er geen pluimverwachtingen of andere modellen worden naast gelegd. 
Vandaar ook dat ik een betrouwbaarheids-indicatie in het weerbericht voor Limburg heb opgenomen. Indien nodig zal ik de zekerheden en onzekerheden ook altijd toelichten.

De weerkaarten die weermodellen voor ons berekenen zullen namelijk áltijd fouten bevatten. Omdat zij gaan rekenen aan de hand van meetgegevens, waarbij een meting nooit 100% correct is. Zelfs een afronding tot enkele cijfers na de komma kan in principe tot belangrijke fouten leiden in de berekening voor de volgende dagen.
Ook is de toestand van onze atmosfeer nooit perfect gekend, omdat er een limiet zit op het aantal meetgegevens. In principe zouden we in alle lagen van de atmosfeer oneindig veel metingen moeten kunnen doorvoeren om de weermodellen nóg nauwkeuriger te kunnen laten rekenen.

Het is aan degene die de weersverwachting opstelt om de zekerheden en onzekerheden te achterhalen middels een correct en intensief gebruik van alle middelen die er voor handen zijn. En die middelen evolueren met de tijd. Tegenwoordig kunnen we zo véél betrouwbaardere verwachtingen opstellen dan Armand Pien zaliger destijds kon.

In sommige gevallen kan ik zodoende een indicatie geven voor de trend misschien wel 10 dagen vooruit, terwijl ik niet zeker weet of we de volgende 12 uur wél of niet met regen of buien te maken krijgen. Veel vaker kan ik zeer stellig zijn over de volgende uren en/of dagen, terwijl het onmogelijk is om een zinnig woord te schrijven over dag 5. Wanneer de weerkaarten grote bokkensprongen maken is het uiteraard beter om even op de vlakte te blijven, ook al verwachten jullie meer van me.